Welkom op de website


EUROPOWER Generators ontwerpt, produceert, verkoopt en herstelt stroomaggregaten voor dealers in het binnen- en buitenland.

Omdat wij steeds met groene energie bezig zijn en dit willen laten zien, hebben wij als bedrijf een project bedacht om verschillende huishoudelijke zonnepaneelinstallaties te installeren op de daken van het bedrijf. Hieruit kan je vergelijken welk paneel het beste rendement heeft en ook bij jou het best past.

Alle verzamelde gegevens van zes verschillende installaties komen samen in een centraal punt. We verwerken de gegevens in grafieken en tabellen waaruit je het rendement, de oppervlakte en de kost per zonnepaneelinstallatie kan afleiden.

Als je overweegt om zonnepanelen te installeren, moet je rekening houden met het feit dat je nog steeds afhankelijk bent van het net. De omvormer van jouw zonnepanelen werkt enkel wanneer er netspanning aanwezig is. Wanneer de netspanning wegvalt, werken de omvormers (om wettelijke veiligheidsredenen) niet meer.

Om onafhankelijk je eigen elektriciteit te kunnen opwekken, ben je aangewezen op een stroomaggregaat. Dit aggregaat start automatisch op bij netuitval.
Je kan meer toepassingen voor stroomaggregaten vinden op de volgende link .